Logo Stowarzyszenia Biegiem! RadomNie sposób w tym miejscu, na radomskim blogu traktującym lokalnie o bieganiu, nie wspomnieć o tak ważnej radomskiej organizacji związanej z tym, jak stowarzyszenie BIEGIEM! RADOM. To bardzo prężna organizacja, widzieliśmy ją jako współorganizatora, przy okazji wielu organizowanych biegów w Radomiu, czy to Maratonu Trzeźwości, Biegu Kazików, czy całego cyklu Grand Prix Radomia w biegach ulicznych, i największą z nich, jaką jest Półmaraton Radomskiego Czerwca ’76.

Idea założenia stowarzyszenia, narodziła się z chęci skupienia w jednorodnej grupie, czujących taką potrzebę,  indywidualnych sympatyków biegania i biegaczy z regionu radomskiego

Głównymi celami tej organizacji są (jak czytamy w statucie)

  1. Promocja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
  2. Organizacja imprez biegowych, w tym biegów ulicznych i przełajowych oraz cyklicznych spotkań biegowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
  3. Uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza jego granicami.
  4. Promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.
  5. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.
  6. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez promowanie prozdrowotnej postawy.
  7. Promocja aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.
  8. Promocja miasta  Radomia i powiatu radomskiego.

Członkiem stowarzyszenia może zostać każdy, wystarczy wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę.