REGULAMIN

V GRAND PRIX RADOMIA W BIEGACH ULICZNYCH – 2013 R.

„ Biegamy po Radomiu”

I.CEL IMPREZY.

-Popularyzacja i upowszechnianie biegania najprostszej formy ruchu.

-Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców Radomia i Powiatu Radomskiego.

II.ORGANIZATORZY.

Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK”

Stowarzyszenie „Biegiem Radom!”

III.WYKAZ IMPREZ V GRAND PRIX

1.Biegiem po Parku Kościuszki – 07-03-2013r.

2.Biegiem po Plantach – 28-04-2013r.

3.Biegiem wokół Południa – 19-05-2013r.

4.Biegiem po Leśniczówce – 08-09-2013r.

5.Biegiem po Starym Ogrodzie – 06-10-2013r.

6.Biegiem wokół Zalewu –  17-11-2013r.

IV. TRASY BIEGÓW

Biegi 1,2,4,5 – alejki parkowe.

Bieg 3 – ścieżka rowerowa ,start i meta w parku osiedlowym

Bieg 6 – wokół zalewu Borki

V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

09.00

- otwarcie biura zawodów,

10.45

- zamknięcie list startowych biegów dzieci

11.00

- start biegów dla dzieci

11.30

- zamknięcie listy startowej biegu kobiet

12.00

- start biegu kobiet

12.00

- zamknięcie listy startowej biegu mężczyzn

12.30

- start biegu mężczyzn

12.45

- wręczenie nagród biegów dzieci

13.30

- dekoracja zwycięzców – zakończenie imprezy

1. Biegi kobiet i mężczyzn.

Dystanse: 3 ÷ 5 km – kobiety

4 ÷ 7 km – mężczyźni

2. Biegi dla dzieci i młodzieży.

Dystanse : od 100m przedszkolaki do ok.3000m uczniowie szkół średnich

VI. KONTAKT I ZGŁOSZENIA

Kontakt -

- tel.501 537 778 ; 504 547 021 ; tel./fax 048 333 07 22

- e-mail :maratonczyk49@wp.pl ; ablasiu@ra.onet.pl

Zgłoszenia –

www.radombiega.pl ; biura zawodów

VII.KATEGORIE I KLASYFIKACJA.

O kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje liczba zdobytych punktów.

PUNKTACJA:

Każdy zawodnik otrzymuje punkty według zasady:

A) ostatnie miejsce – 1pkt i tak do miejsca pierwszego gdzie liczba punktów = liczbie uczestników imprezy;

B) do tak sporządzonej klasyfikacji zostaną dodane bonusy za czołowe miejsca w kategoriach generalnych i kategoriach wiekowych pań i panów:

- bonusy za miejsca w kategorii generalnej – I-15pkt; II-12pkt; III-10pkt

- bonusy za miejsca w kategorii wiekowej – I–6pkt; II-4pkt; III-2pkt

Zawodnicy otrzymujący punkty bonusowe w kategorii generalnej nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji kategorii wiekowej.

Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 2 biegów.

KATEGORIE:

kobiet i mężczyzn

generalne i wiekowe-K16;M16/16-19lat/ ; K20;M20/20-29lat/

K30;M30/30-39lat/ ; K40;M40/40-49lat/

K50;M50/50-59lat/ ; K60;M60/60- i więcej lat/

dzieci i młodzieży

przedszkolaki – I k./1-6 lat/, szkoły podstawowe II k. -/1-2 klasa/, III k.- / 3-4 klasa/, IV k.- /5-6 klasa /, gimnazja V k.- /1-3 klasa/, szkoły średnie VI k.- /1-4 klasa/,

Klasyfikacja – dziewczęta i chłopcy klasyfikowani będą osobno.

VIII.NAGRODY.

Biegi 1÷6:

- kategoria generalna kobiet i mężczyzn miejsca 1-3 puchary

- biegi dzieci i młodzieży – zwycięzcy w kategoriach – pucharki lub statuetki, dyplomy lub medale, drobne upominki rzeczowe.

Klasyfikacja końcowa:

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, miejsca I-III – puchary; nagrody rzeczowe

2. Zwycięzcy kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn – puchary lub statuetki.

3. Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III w kat. generalnej kobiet i mężczyzn, nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych.

4. W przypadku pozyskania sponsorów możliwe będzie zwiększenie puli nagród – zarówno w klasyfikacji końcowej jak również za poszczególne biegi.

IX. UCZESTNICTWO

- do startu biegów kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16-ty rok życia;

- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo;

- pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu;

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

X. SPRAWY FINANSOWE

- koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy,

- opłaty startowe –wszystkie biegi bez opłat startowych

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- organizatorzy nie odpowiadają na rzeczy zagubione a nie oddane do depozytu;

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora;

- uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

PATRONAT MEDIALNY.

- Telewizja Dami; Echo Dnia; Radio Rekord; RadomSport.pl, SportRadom.pl, Radio Plus

Opublikowano w dziale: bieganie, dokumenty, regulaminy

2 Responses so far.

  1. […] końcu o szczegółach technicznych. Co prawda wszystko jest już w regulaminie całego Grand Prix, ale warto to […]

  2. banklån trots betalningsanmärkning

    Dessa är oftast ville av folk som ha momentant harda kontanter – flyttning rör

Napisz komentarz...osiem − = 4