VI BIEG KAZIKÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

3 marca 2013 r.

REGULAMIN

-» Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia -» Radomski Bieg Dobroczynności -» Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych -» Biegi dla Dzieci

1. CEL

Promocja miasta Radomia

Popularyzacja biegów masowych

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu

2. ZGŁOSZENIA

www.maratonypolskie.pl oraz www.radombiega.pl

Biuro Zawodów – w dniu startu od godz. 9:00 do 12:40 w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu

przy ul. Żeromskiego 53

3. TERMIN I MIEJSCE

Dnia 3 marca 2013 roku (niedziela), od godz. 11:00 Centrum miasta Radomia

4. TRASA BIEGU
Bieg Kazik
ów

Dystans -10 km, nawierzchnia – asfalt i kostka, 3 okrążenia ulicami Żeromskiego, Kilińskiego, Malczewskiego

Reja, Rynek, Żeromskiego (start i meta obok budynku Urzędu Miejskiego)

Radomski Bieg Dobroczynności oraz Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych

Dystans – 2 km, ulicami: Kilińskiego, Malczewskiego, Żeromskiego

Biegi dla Dzieci

Na ulicy Żeromskiego

5. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
3 marca 2013 roku

godz. 09:00 otwarcie Biura Zawodów

godz. 10:45 zamknięcie list startowych Biegów dla Dzieci

godz. 11:00 starty Biegów dla Dzieci

godz. 11:45 zamknięcie list startowych Biegu Dobroczynności i Biegu Szkół Ponadgimnazjalnych

godz. 12:00 start Biegu Dobroczynności i Biegu Szkół Ponadgimnazjalnych

godz. 12:45 zamknięcie list startowych Biegu Kazików

godz. 12:45 dekoracja zwycięzców Biegów dla Dzieci

godz. 13:00 start Biegu Kazików o Puchar Prezydenta Radomia

godz. 14:45 dekoracja zwycięzców Biegu Kazików, Biegu Dobroczynności oraz Biegu Szkół Ponadgimnazjalnych

BIEG KAZIKÓW 0 PUCHAR PREZYDENTA MIASTA RADOMIA

Dystans: 10 km

Start i meta: ul. Żeromskiego

Godzina startu: 13:00

Klasyfikacje:

Kat. generalna kobiet i mężczyzn

Kat. mężczyzn: M18, M30, M40, M50, M60, M70

Kat. kobiet: K18, K30, K40, K50, K60, K70

Kat. najlepszy Kazimierz Klasyfikacja dodatkowa: ■ Liga „Festiwal Biegów”

Aby wziąć udział w klasyfikacji należy zarejestrować się na stronie www.festiwalbiegowy.pl w zakładce Festiwal Biegów.

Nagrody:

■ Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn, miejsca l-VI – nagrody pieniężne, puchary

1 miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce

VI miejsce

kobiety 1 000 zł 750 zł 600 zł 450 zł 300 zł

200 zł

mężczyźni 1 000 zł 750 zł 600 zł 450 zł 300 zł

200 zł

(f) Zdobywcy nagród w klasyfikacji generalnej nie będą uwzględniane w kategoriach wiekowych.

Pozostałe kategorie miejsca I-III – nagrody rzeczowe, puchary Medale pamiątkowe- wszyscy którzy ukończą bieg

W przypadku większej liczby uczestników niż przewidziana, brakujące medale zostaną przesłane na koszt organizatora.

RADOMSKI BIEG DOBROCZYNNOŚCI

Dystans: 2 km

Start i meta: ul. Żeromskiego

Godzina startu: 12:00

Nagrody:

■ Klasyfikacja indywidualna – puchary dla zdobywców miejsc I – III oraz koszulki okolicznościowe

■ Klasyfikacja drużynowa – puchary dla 3 drużyn z największą liczbą zawodników – drużynę stanowi grupa zgłoszona pod tą samą nazwą (zakład pracy, klub, rodzina, organizacja, itp.)

BIEG SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Dystans: 2 km (pierwsze okrążenie biegu głównego)

Start i meta: ul. Żeromskiego

Godzina startu: 12:00

Nagrody:

Miejsca I-III w kategoriach dziewcząt i chłopców- puchary, nagrody rzeczowe BIEGI DLA DZIECI Dystans: od 300 do 1000 m Start i meta: ul. Żeromskiego Godzina startu: 11:00 Biegi przedszkolaków

Rocznik od 2006 do 2012: dystans 150 m Szkoły podstawowe:

I i II klasa szkoły podstawowej, rocznik 2004, 2005: dystans 300 m

III i IV klasa szkoły podstawowej, rocznik 2002, 2003: dystans 500 m

■ V i VI klasa szkoły podstawowej, rocznik 2000, 2001: dystans 700 m
Szkoły gimnazjalne

Roczniki 1997 -1999: dystans 1 000 m Nagrody:

Miejsca I – III w kategoriach dziewcząt i chłopców- medale, nagrody rzeczowe

Koszulki okolicznościowe dla 240 uczestników biegu (odbiór osobisty w Biurze Zawodów – decyduje kolejność

zgłoszeń)

6. UCZESTNICTWO

Do udziału w Biegu Kazików dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16. rok życia

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu

Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania

7. FINANSE- OPŁATY STARTOWE
Bieg Kazików

25 zł wpłata przelewem do dnia 26 lutego 2013 roku,

20 zł dla posiadaczy „Karty Biegacza” – informacja na stronie www. festiwalbiegowy.pl; Opłata ta obowiązuje

tylko dla wpłacających na konto z dodatkową informacją: imię, nazwisko, numer karty

50 zł po terminie 28 lutego 2012 roku oraz wpłata w Biurze Zawodów Bieg Dobroczynności

50 zł Biegi dla Dzieci oraz Bieg Szkół Ponadgimnazjalnych

Uczestnicy zwolnieni z opłaty startowej

Opłatę startową prosimy dokonywać na konto UKS TECHNIK z dopiskiem Bieg Kazików: Bank BGŻ SA, 81 2030 0045 1110 0000 0147 7800

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizatorzy nie odpowiadają na rzeczy zagubione a nie oddane do depozytu

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na

własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków

ORGANIZATORZY

Prezydent Miasta Radomia Uczniowski Klub Sportowy TECHNIK

WSPÓŁPRACA

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu Stowarzyszenie „Biegiem Radom” Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich – organizator IV Festiwalu Biegowego 2013

PATRON MEDIALNY

Portal maratonypolskie.pl

Opublikowano w dziale: dokumenty, regulaminy

Napisz komentarz...8 − trzy =