Przepisy podatkowe – zmiany 2017 Wykreślenie z rejestru podatników VAT Zmiany w zakresie prawa pracy od stycznia 2017 r. Stawka godzinowa przy umowach-zlecenia od stycznia 2017 r. Limity podatkowe 2017 Pojęcie transakcji w rozumieniu limitu transakcji gotówkowych Nowe sankcje za nierzetelne rozliczenie podatku VAT Zmiany w wystawianiu faktur na rzecz gminnych jednostek i zakładów budżetowych Jak ustalić status mikroprzedsiębiorcy Rozliczenie kwartalne VAT – zmiany od stycznia 2017 r. Obowiązek składania […]

Categories: reklama